vZA-UV

Vereinfachte Zollanmeldungen – Umwandlungsverfahren.

vZA-AV/UV

Vereinfachte Zollanmeldungen – Aktive Veredelung/ Umwandlungsverfahren.